ØSlovenska škofovska konferenca je s 4. 5. 2020 pod določenimi pogoji dovolila bogoslužje z udeležbo ljudstva. Udeležba pri bogoslužju je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal in povišane telesne temperature ter ne spadajo med zdravstveno ogrožene osebe.ØSv. maše so v naši cerkvi od ponedeljka do petka ob 7.00 in 19.00, v soboto ob 8.00 in 19.00 (večerna sv. maša v soboto je nedeljska), v nedeljo pa ob 8.00, 10.00 in 19.00. Nedeljska sv. maša se lahko nadomesti z udeležbo pri sv. maši med tednom.ØV cerkvi je zaenkrat še obvezna zaščitna maska (oz. zaščita, ki prekriva usta in nos), razkužitev rok z razkužilnim sredstvom ob vstopu, ter upoštevanje medsebojne varnostne razdalje vsaj 1,5 metra (razen tistih, ki živijo v skupnem gospodinjstvu). Vstop v cerkev je na lastno odgovornost.ØSv. spoved v spovednici zaenkrat še ni dovoljena, zato se je treba za sv. spoved prej osebno dogovoriti. Spovedovanje je mogoče v prazni cerkvi v klopi ob upoštevanju varnostne razdalje.ØDo preklica v župnijskih prostorih ni verouka ter drugih župnijskih srečanj in sestankov.ØV mesecu juniju bomo pri sv. mašah med tednom prisluhnili letošnjim Vrtnicam z naslovom Evharistija v šoli svetnikov, ki jih je ob 20. obletnici Vrtnic in 10. obletnici Slovenskega evharističnega kongresa v Celju napisal p. Anton Nadrah, menih iz Stične.ØZa čiščenje cerkve v soboto zjutraj po sv. maši ste na vrsti župljani s Pesja in Podgorja.ØNa novo pot svojega življenja so stopili naši župljani Štefanija Klavž iz Podkraja, Ivanka Burić s Foitove ceste in Adolf Krajnc z Jenkove ceste. Molimo zanje in njihove domače!ØPriporočam nekaj spletnih strani z duhovnimi spodbudami in informacijami:

https://katoliska-cerkev.si

https://vaticannews.va/sl.html

https://radio.ognjisce.si

https://druzina.si

https://si.aleteia.org

https://skozivihar.si

https://operando.org

https://iskreni.net