• Rotate
  • 1
28. NEDELJA MED LETOM – leto B / 2018Iz svetega evangelija po Marku.Ko se je tisti čas Jezus odpravljal na pot,

je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal:

»Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?«

Jezus mu je odvrnil:

»Kaj mi praviš, da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga!

Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi!

Ne pričaj po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in mater!«

Rekel mu je:

»Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti.«

Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal:

»Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim,

in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hodi za menoj!«

Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje.

Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem:

»Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo!«

Učenci so se čudili njegovim besedam.

In Jezus je vnovič spregovoril:

»Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo!

Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor pride bogataš v Božje kraljestvo.«

Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj:

»Kdo se potem more rešiti?«

Jezus se je ozrl vanje in rekel:

»Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče.«

Peter pa mu je začel govoriti:

»Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.«

Jezus je rekel:

»Resnično, povem vam:

Nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapústil

hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive

in ne bi zdaj, v tem času, skupaj s preganjanji,

prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv,

v prihodnjem veku pa večno življenje.«(Mr 10, 17-30)

Drage sestre in dragi bratje!

Vprašanje, ki ga je v današnjem odlomku evangelija nekdo zastavil Jezusu, je vedno aktualno. »Kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?«

Jezus odgovarja: Nič ne moreš storiti, da bi dosegel večno življenje. Ne moreš ga kupiti. Večno življenje je dar, ki ti ga lahko podari samo Bog. Da pa ga lahko sprejmeš, moraš prej izpustiti iz rok vse drugo, kar držiš v njih. Ta dar je namreč tako velik, da moraš imeti zanj prazne roke.

Večno življenje nam podarja Bog, ki je Ljubezen. Človek ga sam ne more doseči – lahko ga le sprejme, če ljubi. Ljubezen do bližnjih, ki je odgovor na Božjo ljubezen, je pogoj, da lahko sprejmemo večno življenje.

Bogataš je žalosten odšel, ko ga je Jezus opozoril na to, kar mu manjka. Za Jude je bilo bogastvo znamenje Božjega blagoslova. Jezus tega ni zanikal. Dodaja le, da je bogastvo nekomu dano zato, da ga deli z drugimi. Bogatašu iz evangelija to ni uspelo, ker je bil preveč navezan na svoje premoženje. Seveda navezanost na premoženje ni značilna le za bogataše. Tudi tisti, ki nismo bogataši, smo lahko navezani in zasvojeni s tistim, kar imamo. Ni bistveno, koliko imaš, ampak tvoj odnos do tega, kar imaš.

V Svetem pismu beremo, da je pohlep po bogastvu malikovanje in navezanost na denar korenina vsega zla. Navezanost pomeni imeti ali želeti nekaj ali nekoga zase. Zato navezanost vodi v zasvojenost. Nenavezanost pa v svobodo.

Zasvojenost z denarjem je sploh problematična. Denar namreč daje človeku občutek varnosti, gotovosti, samozaupanja, vsemogočnosti, kar vodi v izključevanje Boga iz svojega življenja, v nevero. Denar je danes eden najpogostejših malikov, ki nadomeščajo Boga. Današnji odlomek evangelija nas vabi, da se vprašamo, kakšno vlogo ima denar v našem življenju. In da se vprašamo, komu ali čemu v življenju zaupamo. Na koga ali kaj se zanašamo. Na sebe in to, kar imamo, ali pa na Boga. V koga ali kaj verujemo?

                                           Luka MihevcGreat new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes