• Rotate
  • 1
32. NEDELJA MED LETOM – leto C / 2019Iz svetega evangelija po Luku.Tisti čas je k Jezusu pristopilo nekaj saducejev,

ki so trdili, da ni vstajenja, in so ga vprašali:

»Učitelj, Mojzes nam je zapisal:

Če komu umre brat, ki je bil oženjen, pa ni imel otrok,

naj vzame to ženo njegov brat in obudi zarod svojemu bratu.

Bilo pa je sedem bratov.

Prvi je vzel ženo in umrl brez otrok.

Nato je vdovo vzel drugi, pozneje tretji in tako vseh sedem;

umrli so in niso zapustili otrok.

Nazadnje je umrla tudi žena.

Čigava bo torej ta žena ob vstajenju,

kajti vseh sedem jo je imelo za ženo?«

Jezus jim je rekel:

»Sinovi tega veka se ženijo in možijo,

tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih,

se ne bodo ne ženili ne možile.

Tudi umreti ne bodo več mogli;

saj so enaki angelom in so Božji sinovi, ker so sinovi vstajenja.

Da pa mrtvi vstajajo,

je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o gorečem grmu,

ko je imenoval Gospoda

›Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov‹,

Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.«(Lk 20, 27-38)

Drage sestre in dragi bratje!

Mesec november vsako leto začenjamo s praznikom Vseh svetih, ko se priporočamo vsem našim pokojnim, ki so že dosegli končni cilj svojega življenja – večnost pri Bogu – in ga nadaljujemo s Spominom vseh vernih rajnih, ko priporočamo Božjemu usmiljenju vse tiste naše pokojne, ki so še na poti do tega cilja. Z obema praznikoma izpovedujemo svojo vero v vstajenje in večno življenje, ki je izraz našega zaupanja Bogu in Njegovi besedi. Jezus nam danes v odgovoru saducejem, ki niso verjeli v življenje po smrti, in so ga s svojo trapasto zgodbico hoteli osmešiti, zagotavlja večnost. Kot jo večkrat. Svoj prihod na ta svet je utemeljil z besedami: »Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.« Pred svojim odhodom je dejal: »Odhajam, da vam prostor pripravim. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.« In Njegovo najpomembnejše zagotovilo: »Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor veruje vame, bo živel, tudi če umre.« Jezusove besede niso prazne, kot so pogosto naše. Vse je namreč potrdil s svojim življenjem. Besede o vstajenju in večnosti je potrdil s svojim vstajenjem. In nam dokazal, da človekova usoda ni izničenje, ampak večnost. Bog je vendar Ljubezen! In Zanj ni nič nemogoče.                                          Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes