• Rotate
  • 1
5. VELIKONOČNA NEDELJA – leto C / 2019Iz svetega evangelija po Janezu.Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel:

»Zdaj je Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem.

Če je Bog poveličan v njem,

ga bo tudi Bog poveličal v sebi;

in poveličal ga bo takoj.

Otroci, le malo časa bom še z vami.

Novo zapoved vam dam, da se ljúbite med seboj!

Kakor sem vas jaz ljubil,

tako se tudi vi ljubíte med seboj!

Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci,

če boste med seboj imeli ljubezen.«(Jn 13, 31-33a.34-35)

Drage sestre in dragi bratje!

Ob prebiranju Svetega pisma stare zaveze naletimo na »malo morje« zapovedi, ki so se jih pobožni Judje trudili dosledno izpolnjevati. Jezus nam je v svoji oporoki zapustil eno samo. Zapoved medsebojne ljubezni. Ta zapoved vključuje vse ostale in je tudi ključ za pravilno razumevanje vseh ostalih. Je njihov skupni imenovalec; koda, ki jo potrebujemo za dešifriranje vseh zapovedi; navigacija, ki nas vodi po pravi poti; kompas, ki nam kaže pravo smer.

»Ljubi in delaj kar hočeš«, je zapisal sv. Avguštin. Če res ljubimo, lahko delamo, kar hočemo, ker ne moremo ničesar narediti narobe; vsako stvar bomo postavili na pravo mesto, vse bomo naredili prav.

Zaradi najrazličnejših, celo nasprotujočih si pomenov, ki jih ima pojem ljubezni danes, pa moramo razumeti, kaj je ljubezen. Jezus je jasen: »Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!«

In kako nas je Jezus ljubil?

Tako, da je za nas dal samega sebe.

Kako lahko mi damo sebe za druge? Prav vsak izmed nas ima vsak dan veliko priložnosti. Samo videti jih moramo. Treba je dvigniti pogled s sebe in se ozreti po drugih.

Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes