• Rotate
  • 1
25. NEDELJA MED LETOM – leto AIz svetega evangelija po Mateju.

   

Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko:

»Nebeško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju,

ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd.

Z delavci se je pogódil za en denarij na dan

in jih je poslal v svoj vinograd.

Okrog tretje ure je šel ven

in videl druge na trgu postajati brez dela.

Tudi tem je rekel:

›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹

In so šli.

Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako.

In ko je šel ven okrog enajste ure,

je našel druge, ki so tam postajali, in jim je rekel:

›Zakaj postajate tukaj ves dan brez dela?‹

›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali.

Tedaj jim je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd!‹

Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku:

›Pokliči delavce in jim plačaj.

Začni pri zadnjih in končaj pri prvih.‹

Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure,

in dobili vsak po en denarij.

Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več,

vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij.

In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem,

češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami,

ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹

Odgovóril je enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice.

Ali se nisi pogodil z menoj za en denarij?

Vzemi, kar je tvojega, in pojdi!

Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi.

Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem?

Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?‹

Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.«(Mt 20, 1-16a)Drage sestre in dragi bratje!

Verjetno se lahko zlahka poistovetimo z nezadovoljnimi delavci iz Jezusove zgodbe v današnjem odlomku evangelija, ki so godrnjali nad gospodarjem vinograda, ker jim je za celodnevno delo plačal enako kot tistim, ki so delali samo eno uro. To vendar ni pravično! Božja beseda nas po svetopisemskih odlomkih pogosto sooča z razkorakom med Božjo in človeško pravičnostjo. Danes nam je v prvem berilu Bog spregovoril po preroku Izaiju: »Moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota … kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moja pota nad vašimi poti in moje misli nad vašimi mislimi.« Človeška pravičnost je omejena s hladnim razumom. Velikokrat jo še dodatno omejujeta sebičnost in nevoščljivost. Božja pravičnost pa nima meja, ker temelji na ljubezni. Bog nas po svoji besedi, zapisani v Svetem pismu spodbuja, da bi v življenju presegali zgolj človeško pravičnost, in se zgledovali po Njegovi. Spodbuja nas, da bi nas v medsebojnih odnosih vodilo tudi srce in ne samo razum. Spodbuja nas, da bi videli tudi dobro bližnjega in ne le svoje dobro. Spodbuja nas, da bi bili drug do drugega velikodušni, kot je On velikodušen do vsakega izmed nas. On nam vedno znova daje priložnost. A moramo jo izkoristiti. Moramo se lotiti dela. Pa čeprav šele ob enajsti uri. Ker pa ne vemo, kdaj bo za nas enajsta ura, je pametno začeti takoj.       

      

                                      Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes