14. NEDELJA MED LETOM - leto C / 2013

Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset

in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj,

kamor je sam nameraval.

Rekel jim je:

»Žetev je obilna, delavcev pa malo.

Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.

Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove.

Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal

in spotoma nikogar ne pozdravljajte!

V katero koli hišo pridete, recíte najprej: ›Mir tej hiši!‹

In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir;

če pa ne, se mir povrne k vam.

V tisti hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo,

kajti delavec je vreden svojega plačila.

Ne hodíte iz hiše v hišo.

V katero koli mesto pridete in vas sprejmejo,

jejte, s čimer vam postrežejo.

Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite:

›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹

V katero koli mesto pa pridete in vas ne sprejmejo,

pojdite na njegove ulice in recíte:

›Tudi prah vašega mesta, ki se je prijel naših nog,

otresamo na vas, vendar védite, da se je približalo Božje kraljestvo.‹

Povem vam: Sódomi bo na tisti dan laže kakor temu mestu.«

Dvainsedemdesetéri so se veseli vrnili in govorili:

»Gospod, celo hudi duhovi so nam pokorni v tvojem imenu.«

In rekel jim je:

»Gledal sem satana, ki je kakor blisk padel z neba.

Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone

ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo.

Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni,

ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih.«

(Lk 10, 1-12. 17-20)

Drage sestre in dragi bratje!

Potem, ko je Jezus poslal svojih dvanajst apostolov, da so od vasi do vasi oznanjali evangelij in ozdravljali, je iz širšega kroga svojih učencev določil še dvainsedemdeset, ki jih je z istim poslanstvom kot apostole poslal po dva in dva tja, kamor je sam nameraval priti. Pred tem jim je dal vrsto napotkov, kot smo slišali. Današnji odlomek evangelija nam ponuja toliko snovi za razmišljanje, da bi jo lahko v pridigah uporabljal vse nedelje v mesecu, ne samo ene. Zato se bom osredotočil le na Jezusove besede: »Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove.« Jagnje ima pomembno simbolno vlogo v zgodovini odrešenja. Že od vsega začetka je imelo v kulturi Izraelcev, ki so bili živinorejci, vlogo daritvene živali, ki so jo ob različnih priložnostih žrtvovali Bogu. Na predvečer izhoda iz Egipta so žrtvovana jagnjeta Izraelce obvarovala smrti, ki je kot deseta, zadnja egiptovska nadloga doletela Egipčane. Jagnje je torej umrlo namesto človeka. V spomin na ta dogodek so Izraelci stoletja kasneje pred praznovanjem svoje Velike noči v Templju klali jagnjeta. Ker je izhod iz Egipta v Obljubljeno deželo napoved in podoba izhoda iz življenja na tem svetu v večno življenje v nebesih, je tudi žrtvovano velikonočno jagnje napoved in podoba Jezusa - Odrešenika, ki je umrl namesto nas. Z besedami »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta« je Janez Krstnik zbrani množici svojih učencev predstavil Jezusa. Apostol Pavel pa je v svojem pismu Korinčanom zapisal: »Kristus, naše velikonočno jagnje, je bil žrtvovan.« Ko nas Jezus poziva: »Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove«, nas torej vabi, naj ga posnemamo. Naj nadaljujemo Njegovo delo. Vemo, kaj se zgodi, ko se srečata jagnje in volk. Jagnje »potegne kratko«. Ne zato, ker bi bil volk hudoben, kot v basnih in pravljicah, ampak ker potrebuje hrano. Hrano pa potrebuje, da preživi. Hrana je potrebna za življenje. Ker je človek celota telesa, duše in duha, potrebuje hrano ne le za telo, ampak tudi za dušo in duha. Jezus je naša hrana za slednje. In vabi nas, da bi bili takšna hrana drug drugemu tudi mi. Da bi bili vir življenja za druge. Da bi drug drugemu pomagali premagovati žalost, jezo, sovraštvo, sebičnost - vse, kar nas vodi v temo in smrt duše in duha, in bi bili drug drugemu vir veselja, miru in ljubezni - vsega, kar nas vodi k Bogu.

Luka Mihevc, župr.