• Rotate
  • 1
Iz svetega evangelija po Janezu.Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem.

V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja,

ki so sedeli tam.

In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred.

Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel:

»Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!«

Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano:

›Gorečnost za tvojo hišo me použiva.‹

Judje so mu rekli:

»Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš takó delati?«

Jezus jim je odgovóril in rekel:

»Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.«

Judje so tedaj rekli:

»Šestinštirideset let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?«

On pa je govóril o templju svojega telesa.

Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govóril o tem,

in verovali so Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus.

Ko je bil med praznikom pashe v Jeruzalemu,

so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli znamenja, ki jih je delal.

Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba,

da bi mu kdo pričeval o človeku; sam je namreč vedel, kaj je v človeku.(Jn 2, 13-25)Drage sestre in dragi bratje!

Jezni Jezus, ki nastopa v današnjem odlomku evangelija, je nekaj neobičajnega. Nekaj, česar ob branju evangelijev sicer ne najdemo. Nekaj nenavadnega. Vemo, da je jeza greh. Celo eden od sedmih glavnih grehov. In verujemo, da je Jezus Bog, ki je postal človek, da bi nas odrešil prav greha in njegovih posledic. Bog in greh ne gresta skupaj. Definicija greha iz veroučnih učbenikov je »zavrnitev Boga in njegove ljubezni«. Kako lahko Bog zavrne samega sebe in svojo ljubezen? To ni logično. In zato tudi ne resnično. In kaj je resnica? To, da ni vsaka jeza greh. V Svetem pismu srečamo dve vrsti jeze: grešno jezo, ki je sad greha in vodi v greh, ter pravično ali »sveto« jezo. O slednji je sv. Janez Krizostom zapisal: »Kdor se ne jezi, kadar ima vzrok za to, stori greh.« Sv. Bernard je zapisal: »Ne se ujeziti, ko je treba, je greh. Ujeziti se bolj, kot je treba, pa pomeni grehu dodati drug greh.« Sv. Gregorij Veliki pa je zapisal: »Razum se odločneje upre pregreham, kadar mu pri tem pomaga jeza.« Ni vsaka jeza slaba. Ni vsaka jeza greh. Greh je jeza, ki je krivična, maščevalna in nezmerna. V duhovni literaturi najdemo tri pogoje za pravično jezo: pravi predmet, odkrit namen in pravilen odziv. Jezusova jeza iz današnjega odlomka evangelija izpolnjuje vse tri pogoje. Tudi pravilen odziv, čeprav se na prvi pogled zdi malo pretiran. A Jezusov namen je bil pritegniti pozornost in posledično sprožiti razmislek o tem, kaj se dogaja v jeruzalemskem templju, ki je bil za Jude najsvetejši kraj na svetu. Prebivališče Boga med ljudmi. Kraj Božje navzočnosti na zemlji. Tam so med drugim Bogu na oltarju darovali daritvene živali v spravo za svoje grehe, v zahvalo in kot podporo prošnjam. Da bi bile živali bolj pri roki, so jih vernikom prodajali kar na kraju samem. Svoje usluge so kupcem nudili tudi menjalci denarja, saj je v templju veljala posebna valuta. Jezus je navzočim očital, da iz kraja Božje navzočnosti delajo tržnico. Da skrunijo to, kar je sveto. Vsekakor pravi predmet ali vzrok za jezo. Kot je pravi predmet ali vzrok za pravično jezo novi Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki so ga v minulem tednu v Državnem zboru sprejeli predstavniki ljudstva, ki so bili izvoljeni lani zaradi nevednosti, naivnosti in neumnosti večine volivcev v naši državi. Tudi omenjeni Zakon odpira vrata skrunitvi svetega. V Svetem pismu namreč beremo: »Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas?« In: »Božji tempelj je namreč svet, in to ste vi.« In: »Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga?« Vsak človek je v osnovi svet, saj ga je ustvaril Bog po svoji podobi. Delno zaradi okolja, ki ga zaznamuje, predvsem pa zaradi svojih napačnih odločitev postane tudi grešen. Naredi tržnico iz samega sebe. Novi Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih legalizira delanje tržnice iz človeka. Po njem bo tržnica postala zakonska zveza, tržnica bo postala družina in tržnica bo postal otrok. Naša dolžnost in odgovornost je, da poslancem Državnega zbora, ki so bodisi zaradi sprevrženosti, samovolje, preračunljivosti ali zaslepljenosti izglasovali novi zakon, odločno rečemo: NE!Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes