• Rotate
  • 1
SVETA TROJICA – leto A – 2014Iz svetega evangelija po Janezu.Tisti čas je Jezus rekel Nikodému:

»Bog je svet tako ljubil,

da je dal svojega edinorojenega Sina,

da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil,

ampak bi imel večno življenje.

Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil,

ampak da bi se svet po njem rešil.

Kdor vanj veruje, se mu ne sódi;

kdor pa ne veruje, je že sojen,

ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.«(Jn 3, 16-18)

Drage sestre in dragi bratje!

Starodavni zapisi in arheološke najdbe pričajo, da vernost spada k človekovemu bistvu – človek je bil od nekdaj vernik. Veroval je bodisi v enega Boga, bodisi v več bogov. O njem oz. njih je imel zelo različne predstave. Vsako človeško domišljijo pa presega vsebina današnjega praznika – da je en Bog občestvo treh Oseb. Za Sveto Trojico sploh ne bi vedeli, če nam ne bi povedal Bog sam – po Jezusu Kristusu, ki je učlovečena Druga Božja Oseba. En sam Bog v treh Osebah – na prvi pogled malo čudno, a vendar logično. Ob listanju po Svetem pismu lahko hitro spoznamo, kar je ubesedil tudi apostol Janez v svojem pismu – da je Bog ljubezen. Za ljubezen pa je bistven odnos do drugega. Ni ljubezni brez drugega. Že nepopolna človeška ljubezen združuje v skupnost – bodisi zakonsko, bodisi družinsko, bodisi prijateljsko. Popolna Božja ljubezen združuje tri različne Božje Osebe v enega samega Boga. Mi vsi in vse, kar obstaja, je znamenje ljubezni med Božjimi Osebami. Ljubezen je namreč rodovitna, odprta navzven. Iz prekipevajoče Ljubezni med Božjimi Osebami se je rodilo vse, kar obstaja, še več: »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina«, smo slišali Jezusa v današnjem odlomku evangelija.

V Svetem pismu beremo, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi. Zato nas razodetje današnjega praznika spodbuja, da se naša podobnost Bogu odraža v takšnih odnosih, po katerih bomo dar za druge.  Luka Mihevc, župr.

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes