JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI 2017Iz svetega evangelija po Mateju.Tisti čas je Jezus vzel s seboj

Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza

in jih pęljal na visoko goro, na samo.

Vpričo njih se je spremenil.

Njegov obraz je zasijal kakor sonce

in njegova oblačila so postala bela kakor luč.

In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim.

Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu:

»Dobro je, da smo tukaj, Gospod!

Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.«

Ko je še govoril, jih je obsenčil svętel oblak,

in glej, glas iz oblaka je rekel:

»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!«

Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili.

In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel:

»Vstanite in ne bojte se!«

Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega.

In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal:

»Nikomur ne povejte, kar ste videli,

dokler Sin človekov ne bo vstal od mrtvih!«(Mt 17,1-9)

Drage sestre in dragi bratje!

Odlomek evangelija, ki smo ga pravkar slišali, je poročilo o dogodku, ki se ga spominjamo danes. Zapisal ga je apostol in evangelist Matej po pripovedovanju prič. Eno od prič smo slišali v Drugem berilu – apostola Petra, ki je zapisal: »Preljubi, nismo se oprijeli izmišljenih bajk, ko smo vam oznanili moč in prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa, ampak smo na lastne oči videli njegovo veličino. Ko je namreč prejel od Boga Očeta čast in slavo, mu je ob veličastnem sijaju prišel glas: »ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje;« in ta glas, ki je prišel iz nebes, smo slišali mi, ko smo bili z njim na sveti gori.«

Dogodek, ki se ga danes spominjamo, nam govori o tem, da je Jezus tisti »Sin človekov«, o katerem je v 6. stoletju pred Kristusom prerokoval prerok Danijel, kar smo slišali v Prvem berilu. Dva iz stoletij pred prerokom Danijelom, Mojzes in Elija, ki sta v času svojega zemeljskega življenja na gori govorila z Bogom, pa potrjujeta, da je Jezus tudi Bog. Bog Sin, kar je oznanil tudi glas iz oblaka: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« »Njega poslušajte!« govori Bog Oče tudi nam. To je življenjsko vodilo Jezusovih učencev vseh časov. Jezusa ni težko slišati – njegove besede lahko preberemo v Svetem pismu v evangelijih. Malo težje pa ga je tudi poslušati. Vendar gre, če sta človekova pripravljenost in volja združena z Božjo milostjo, ki nam je dana.Luka Mihevc