• Rotate
  • 1
5. POSTNA NEDELJA – A / 2017Iz svetega evangelija po Janezu.Tisti čas je bil neki bolnik, Lazar iz Betanije,

iz vasi Marije in njene sestre Marte.

Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem

in mu obrisala noge s svojimi lasmi.

Njen brat Lazar je bil bolan.

Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo:

»Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.«

Ko je Jezus to slišal, je rekel:

»Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo,

da bo po njej poveličan Božji Sin.«

Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja.

Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še dva dni v kraju, kjer je bil.

Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.«

Učenci so mu dejali:

»Učitelj, pravkar so te hoteli Judje kamnati, pa greš spet tja?«

Jezus je odgovoril:

»Ali nima dan dvanajst ur?

Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta;

če pa kdo hodi okrog ponoči, se spotakne, ker v njem ni luči.«

To je rekel, in nato jim je dejal:

»Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim.«

Učenci pa so mu rekli:

»Gospod, če spi, bo ozdravel.«

Jezus je govoril o njegovi smrti, oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju.

Tedaj jim je Jezus povedal odkrito:

»Lazar je umrl. Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali.

A pojdimo k njemu!«

Tomaž, ki se je imenoval Dvojček, je tedaj rekel součencem:

»Pojdimo še mi, da umremo z njim!«

Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že štiri dni v grobu.

Betanija pa je blizu Jeruzalema, približno petnajst stadijev od njega.

Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata.

Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti;

Marija pa je sedela doma.

Marta je tedaj rekla Jezusu:

»Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl;

a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.«

Jezus ji je rekel:

»Tvoj brat bo vstal.«

Marta mu je dejala:

»Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.«

Jezus ji je rekel:

»Jaz sem vstajenje in življenje:

kdor vame veruje, bo žível, tudi če umre;

in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.

Veruješ v to?«

Odgovorila mu je:

»Da, Gospod. Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet.«

In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro.

Skrivaj ji je dejala:

»Učitelj je tukaj in te kliče.«

Ko je ta to slišala, je hitro vstala in mu šla naproti.

Jezus še ni prišel v vas;

še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta.

Judje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli,

da je Marija hitro vstala in odšla ven.

Stopili so torej za njo, ker so mislili, da je šla h grobu, da bi tam jokala.

Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus.

Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla:

»Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl.«

Ko je Jezus videl, da joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo,

ga je do srca ganilo in je vzdrhtel.

In dejal je:

»Kam ste ga položili?«

Rekli so mu:

»Gospod, pridi in poglej!«

Jezus se je zjokal.

Judje so tedaj govorili:

»Glejte, kako ga je imel rad.«

Nekateri izmed njih pa so dejali:

»Ali ni mogel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl?«

Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel h grobu.

Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen.

Jezus je rekel:

»Odstranite kamen!«

Marta, sestra umrlega, mu je dejala:

»Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.«

Jezus ji je rekel:

»Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?«

Odstranili so torej kamen;

Jezus pa je vzdignil oči in rekel:

»Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal.

Vedel sem, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice,

ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.«

In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom:

»Lazar, pridi ven!«

In umrli je prišel ven.

Noge in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je bil ovit s prtom.

Jezus jim je rekel:

»Razvežite ga in pustite, naj gre!«

Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je storil, je začelo verovati vanj.(Jn 11,1-45)

Drage sestre in dragi bratje!

Odlomek evangelija prejšnje nedelje nam je Jezusa predstavil kot tistega, ki ozdravlja. Današnji odlomek nam ga predstavlja kot tistega, ki obuja od mrtvih. Jezus je izpolnitev prerokbe, ki smo jo slišali v Prvem berilu, ko nam je Bog po preroku Ezekielu spregovoril: »Glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov … Spoznali boste, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove in vas vzdignem iz vaših grobov … Svojega duha denem v vas, da boste oživeli …«

Vsi odlomki iz Svetega pisma, ki jih poslušamo na postne nedelje, nam govorijo o tem, kdo je Jezus. Da je Jezus Bog. Bog, ki rešuje, kar tudi pomeni njegovo ime. Bog, ki ozdravlja, ki obuja od mrtvih. Ne samo telesno bolnih in telesno mrtvih z novim načinom bivanja, ki mu rečemo nebesa, ampak tudi duhovno bolne in duhovno mrtve. Duhovno bolni s(m)o vsi, ki smo obteženi z manjšimi grehi, duhovno mrtvi pa vsi z velikimi ali smrtnimi grehi. Če si pomagamo s prispodobo iz zakonskega življenja: duhovna bolezen je kot nezvestoba, duhovna smrt pa kot ločitev. Ločitev od Duha, ki daje življenje. O tem nam je danes spregovoril Bog po apostolu Pavlu v Drugem berilu.

Z vsakim grehom, ne samo velikim, ampak tudi malim, obrnemo hrbet Bogu. Rešuje nas to, da On nam nikoli ne obrne hrbta. Danes nam vsem kliče: »Pridi ven!« »Pridi ven iz jame, ki si jo koplješ s svojimi grehi!« »Pridi k meni, da te rešim!«

Seveda pa nas bo Bog rešil, če bomo hoteli to tudi mi. Prav neverjetno je, kako pogosto se mi zgodi, da dobim v spovednico koga, ki me prepričuje, da nima greha. Ker se seveda ne dogaja, da bi k meni v spovednico prihajali angeli ali Devica Marija ali Jezus Kristus, to pomeni, da imam pred sabo človeka, ki ima bodisi otopelo vest bodisi se noče soočiti s samim sabo ali pa pride zaradi česa drugega – npr. praznika ali prvega petka in podobno.

Postni čas, ki se počasi izteka, nas vabi, da se iskreno soočimo s seboj in z Bogom. To je pot do rešitve. »Pridi ven!« nam kliče Jezus.Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes