• Rotate
  • 1
zap2
Prisotni: Aleksander Forštner, Stanislav Glinšek, Izidor Golčman, Stanka Lampret, Stanislav Lesjak, Luka Mihevc, Franc Obu, Marija Slemenšek, Janko Škruba, Jožica Špegel, Majda Zbičajnik.

Opravičili so se: Boris Brinovšek, Tatjana Hudomalj, Irena Jemec, Helena Klančnik, mag. Albin Vrabič.

Odsotni: Bojan Brcar, Suzana Drobež, Jakob Zapušek.


1. Molitev.

Sejo smo začeli z molitvijo Pridi, Sveti Duh.2. Duhovna misel.

Prisluhnili smo odlomku iz Apostolske spodbude papeža Frančiška Veselje evangelija (Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gaudium, Cerkveni dokumenti 140, Družina, Ljubljana 2014, 1.-3., str. 5-6.).3. Potrditev Zapisnika zadnje seje.

Zapisnik januarske seje smo potrdili.4. Pastoralno načrtovanje.

G. župnik je članom ŽPS predstavil smisel, namen, cilje in strategije načrtovanja ter korake pastoralnega načrtovanja.5. Razmislek ob Poli št. 2 (Božja beseda).

S pomočjo predložene pole smo razmišljali o mestu, ki ga ima Sveto pismo na zasebni, družinski, župnijski in družbeno cerkveni ravni. Do zadnje seje letošnjega pastoralnega leta (junija) bo vsak član ŽPS s sodelovanjem skupine župljanov, ki jo predstavlja, pole izpolnil in oddal. Na podlagi zbranega gradiva bo v prihodnjem pastoralnem letu izdelan Župnijski pastoralni načrt.6. Razno.

a. G. župnik je prisotne člane seznanil, da velenjske župnije tudi letos skupaj organizirajo romanji: enodnevno 25. 6. na Višarje ali Trsat, večdnevno pa od 27. – 30. 10. v Rim.b. Ob postnih petkih bodo pol ure pred sv. mašo pobožnost križevega pota vodili: g. župnik (7. 3.), molitvena skupina (14. 3.), ŽPS (21. 3.), župnijski pevski zbor (28. 3.), birmanci (4. 4.) in ministranti (11. 4.).c. Naslednja redna seja bo v torek, 25. marca.Zapisal: Luka Mihevc


Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes